Ελληνικά English

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]

Το Τεχνικό Γραφείο Κάλλιος ιδρύθηκε το 1984 από τον Νικόλαο Κάλλιο Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ - ΕΔΕ.

Στα χρόνια λειτουργίας του έχει εκτελέσει πληθώρα ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Σήμερα στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και πλήθος συνεργατών εξειδικευμένων για κάθε εργασία.

Μέσα από τη συνεχή κατάρτιση και παρακολούθηση των επιστημονικών καινοτομιών είμαστε σε θέση να δώσουμε

λύση σε κάθε σας ανάγκη.

Οι τομείς που δραστηριοποιούμαστε είναι οι εξής:

α. Υπηρεσίες Μηχανικού

β. ΚατασκευέςSSL Certificates