Ελληνικά English

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
συμβουλευτικές υπηρεσίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

Την επίβλεψη έργων και την αξιολόγηση μελετών από οικονομικής άποψης.

Τη σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμού έργων.

Τη μελέτη χρονικού προγραμματισμού έργων.

SSL Certificates