Ελληνικά English

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
βεβαίωση μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική για κάθε δικαιοπραξία.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός προκειμένου να εκδόσει τη βεβαίωση είναι:

1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας

2. Τοπογραφικό διάγραμμα

3. Εγκεκριμένα σχέδια

4. Τίτλους ιδιοκτησίας

 

SSL Certificates