Ελληνικά English

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Διεκπεραίωση διαδικασίας ένταξης στη ρύθμιση αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε:

  • την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων για μεταβιβάσεις ακινήτων
  • αποτυπώσεις ακινήτων
  • σύνταξη τεχνικής έκθεσης
  • σύνταξη εντύπου ειδικού προστίμου
  • σύνταξη φακέλου αυθαιρέτων
  • υποβολή φακέλου
  • έκδοση πιστοποιητικού νομιμότητας
SSL Certificates