Ελληνικά English

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
μονώσεις

στεγανοποιήσεις - θερμομονώσεις

Μία από τις μεγαλύτερες απειλές που δέχονται οι κατασκευές είναι από τη διείσδυση σε αυτές υγρασίας ή ύδατος.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η υγρασία είναι ο συχνότερος και σοβαρότερος εχθρός της κατασκευής.

Η υγρασία που απειλεί την κατασκευή προέρχεται κυρίως από την βροχή και τα χιόνια και δευτερευόντως από τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας.

Η διείσδυση της υγρασίας εντός της κατασκευής γίνεται από τρεις δρόμους, από τη στέγη (ή ταράτσα) από τους τοίχους και από το δάπεδο του ισογείου.

Η διείσδυση της υγρασίας από την ταράτσα είναι άκρως επικίνδυνη και πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς χρονοτριβή γιατί εκτός από τα ορατά προβλήματα, όπως η αποφλοίωση του χρώματος, η αποκόλληση σοβάδων, η εμφάνιση μούχλας κ.α., προκαλεί τη μείωση της στατικής και δυναμικής αντοχής του κτιρίου (κατά κύριο λόγο με την οξείδωση του σιδηροπλισμού, που με το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται, αλλά και με την αποσάρθρωση του μπετόν).

Στεγάνωση ταράτσας

Η πλάκα του μπετόν της ταράτσας υφίσταται δύο καταπονήσεις: μία από την εξωτερική επιφάνεια η οποία εκτίθεται στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας της βροχής, του χιονιού και του παγετού και μία από την εσωτερική πλευρά η οποία υφίσταται την επίδραση των υδρατμών που παράγονται για διάφορους λόγους στο εσωτερικό της κατασκευής. Η στεγάνωση της στέγης είναι πρόβλημα σύνθετο και πρέπει να συνδυάζεται με την κατασκευή της θερμομόνωσης. Η θερμομονωτική στρώση περιορίζει τις θερμικές απώλειες της κατασκευής και παίζει το ρόλο ακριβώς που παίζουν τα ρούχα που φοράμε για να μην κρυώνουμε. Επειδή όλα τα υλικά γηράσκουν από τις διάφορες επιδράσεις (ήλιος, βροχή, παγετός) απαιτείται προστασία τους.

Μία σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος της στεγάνωσης τους δώματος απαιτεί την κατασκευή των παρακάτω διαδοχικών στρώσεων:

  • θερμομονωτικό στρώμα
  • στεγανωτικό στρώμα

Τα υλικά της κάθε στρώσης αποτελεί αντικείμενο τεχνικό-οικονομικής μελέτης λαμβανομένης υπόψη της πληθώρας των σχετικών υλικών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Συμβουλή: Μην εμπιστεύεστε τη λύση του προβλήματος σε εμπειροτέχνες μονωτές.

Απευθυνθείτε στον Μηχανικό σας!

Στεγάνωση τοίχων

Η εισροή υγρασίας από τους τοίχους οφείλεται στους εξής λόγους:

  1. ρωγμές στην εξωτερική επιφάνεια του επιχρίσματος
  2. ρωγμή στον αρμό μεταξύ στοιχείων σκυροδέματος (δοκοί, κολώνες) και τοίχου.
  3. κακή εφαρμογή της κάσας του κουφώματος ή κακή κατασκευή του κουφώματος.
  4. αποσάρθρωση των επιχρισμάτων.

Το πρόβλημα δεν είναι απλό και απαιτεί για τη λύση του σοβαρή μελέτη. Η διείσδυση της υγρασίας όμως από τους εξωτερικούς τοίχους είναι δυσχερέστερη από τη διείσδυση από το δώμα.

Προσοχή! Η ύπαρξη υγρασίας στις εσωτερικές επιφάνειες ενός κτιρίου δε σημαίνει πάντοτε ότι έχουμε διείσδυση υγρασίας από έξω προς τα μέσα.

Μπορεί να είναι αποτέλεσμα συμπύκνωσης επί της ψυχρής επιφάνειας της οροφής ή του τοίχου των υδρατμών που δημιουργούνται στο εσωτερικό της κατασκευής από διάφορες αιτίες.

Η στεγάνωση των τοίχων είναι δύο ειδών:

  1. επιφανειακή που εμποδίζει την είσοδο νερού ή υγρασίας από έξω προς τα μέσα
  2. εγκάρσια που εμποδίζει την άνοδο του νερού από τα θεμέλια ή το έδαφος προς τα πάνω.

Στεγάνωση δαπέδου ισογείου - στεγάνωση δαπέδου και τοίχων υπογείων

Έχουμε διείσδυση υγρασίας λόγω τριχοειδών φαινομένων ή υδροστατικής πίεσης.

Για να είναι αποτελεσματική η στεγάνωση πρέπει να περιβάλλει την κατασκευή από την εξωτερική πλευρά και να παρεμβάλλεται μεταξύ αυτής και των υδάτων του περιβάλλοντος. Αυτό προυποθέτει ότι η στεγάνωση γίνεται κατά το στάδιο της κατασκευής.  εάν η κατασκευή στερείται στεγάνωσης και το πρόβλημα προκύπτει εκ των υστέρων τότε αναγκαστικά θα γίνει στεγάνωση από την εσωτερική πλευρά η οποία πρέπει να τυγχάνει προστασίας.

 

 

SSL Certificates